Demo2 fourth Demo2 fourth Demo2 fourth
Trang chủ → Thiết bị dầu khí - hàng hải → Thiết bị dầu khí – hàng hải

Thiết bị dầu khí – hàng hải

Danh mục: Thiết bị dầu khí - hàng hải
Thông số kỹ thuật
  • Cần trục giàn container

  • Cần trục giàn chạy ray

  • Cần trục giàn RTC

  • Cần trục xếp containerThiết bị giàn khoan dầu khí

  • Thiết bị giàn khai thác dầu khí

  • Thiết bị nhà máy lọc dầu

  • Thiết bị cảng biển

  • Thiết bị phát điện

  • Thiết bị máy nén khí

  • Thiết bị nhà máy đóng tàu

Sản phẩm cùng loại
Đối tác dịch vụ