Demo2 fourth Demo2 fourth Demo2 fourth
Thực tập sinh viên
EUROTECHCORP  liên tục tuyển dụng các thực tập sinh chuẩn bị thực tập,
 hoặc thực hiện các đồ án tốt nghiệp, tham gia các dự án của chúng tôi để hoàn thành luận án tốt nghiệp với kinh nghiệm và thực tế công việc được hướng dẩn và chỉ bảo từ công việc thực tế được hiểu rõ về cách thức hoạt động của thiết bị và dây chuyền công nghệ cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Xin vui lòng gửi thư đến email của chúng tôi:
thuctap@eurotechcorp.vn
Đối tác dịch vụ