Demo2 fourth Demo2 fourth Demo2 fourth
Tuyển dụng
EUROTECHCORP liên tục tuyển các nhân viên giỏi với các yêu cầu như sau.
- Tốt nghiệp các trường đại học chính qui Bách Khoa, Xây dựng, Kiến trúc, Giao Thông, Đại học công nghiệp, Mỏ Địa chất, Tài nguyên môi trường, nông nghiệp, Lâm nghiệp
-          Tốt nghiệp các trường đại học chính qui Ngoại thương, Kinh tế, Thương mại, Học Viện Tài Chính, Học viện ngân hàng, Đại học quốc gia
-          Tốt nghiệp các trường đại học chính qui Sư phạm ngoại ngữ, Ngoại ngữ
-          Có 3 năm kinh nghiệm
 Yêu Cầu Tuyển Dụng
-          Tuyển dụng 5 kỹ sư cơ khí
-          Tuyển dụng 5 kỹ sư điện
-          Tuyển dụng 5 kỹ sư điện tự động
-          Tuyển dụng 5 kỹ sư xây dựng
-          Tuyển dụng 5 kỹ sư dầu khí
-          Tuyển dụng 5 kỹ sư hàng hải
-          Tuyển dụng 3 kỹ sư nông nghiệp – chăn nuôi
-          Tuyển dụng 3 Kỹ sư chế biến gỗ
-          Tuyển dụng 5 kỹ sy cơ khí giao thông
-          Tuyển dụng 4 kỹ su cơ khí chế tạo
-          Tuyển dụng 3 kỹ sư về thiết bị y tế
-          Tuyển dụng 2 kỹ sư công nghệ thông tin
-          Tuyển dụng 2 kế toán
-          Tuyển dụng 5 Nhân viên kinh doanh
-          Tuyển dung 2 Nhân viên giỏi tiếng Anh
-          Tuyển dụng 1 nhân viên giởi tiếng Đức
-          Tuyển dụng 1 Nhân viên phiên dịch tiếng nhất
-          Tuyển dụng 1 nhân viên phiên dịch tiếng trung
-          Tuyển dụng 1 nhân viên phiên dịch tiếng nga
Đối tác dịch vụ