EUROTECH chúng tôi cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư kỹ thuật, chuyên gia cho các lĩnh vực công nghiệp như

2.1 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy cơ khí

2.2 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy hoá chất

2.3 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho nhà máy đùn nhôm xây dựng

2.4 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy sản phẩm nhựa

2.5 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy dệt – nhuộm

2.6 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho nhà máy sản xuất sắt thép

2.7 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho nhà máy sản xuất bia – riệu

2.8 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy sản xuất nước giải khát

2.9 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho nhà máy sản xuất bánh kẹo

2.10 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy lọc hoá dầu

2.11 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy đóng tàu

2.12 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy giết mổ gia súc

2.13 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy chế biến thuỷ hải sản

2.14 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy sản xuất dầu ăn

2.15 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy sản xuất kết cấu thép

2.16 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy sản xuất phân đạm

2.17 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho máy sản xuất phân lân

2.18 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy may mặc

2.19 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy nhiệt điện

2.20 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho bảo dưỡng tàu thuỷ

2.21 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các giàn khoan dầu khí

2.22 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy sản xuất sản phẩm nội thất

2.23 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy sản xuất ván gỗ

2.24 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy sản xuất nhựa đường

2.25 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy sản xuất gạch – ngói

2.26 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy sản xuất xi măng

2.27 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy sản xuất cửa nhôm – vách nhôm

2.28 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy sản xuất kính và gia công kính

2.29 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy xử lý rác thải – nước thải

2.30 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy thuỷ điện

2.31 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy đúc kim loại

2.32 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy khí – gas

2.33 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho nhà máy dược phẩm

2.34 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho nhà máy đóng gói

2.35 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho nhà máy sản xuất bao bì

2.36 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho nhà máy sản xuất giấy

2.37 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho nhà máy sản xuất xe đạp – xe đạp điện

2.38 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho nhà máy sản xuất xe gắn máy

2.39 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho nhà máy sản xuất xe ô tô – xe tải

2.40 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các thiết bị tại sân bay

2.41 Dịch vụ cung cấp và cho thuê nhân sự hành chính, công nhân kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia cho các nhà máy sản xuất mỹ phẩm

Xin vui lòng liên lạc:

Mr Jone Nguyễn

Mobile: 0919160075

Email: jone.nguyennbh@gmail.com