ACMISPA - Italy

Dây chuyền đóng gói nước uống

Dây chuyền đóng gói can nhôm

Dây chuyền đóng gói chai nước

 

FRAUGROUP - Italy

Dây chuyền sản xuất sữa và bơ

Dây chuyền sản xuất nước trái cây và đồ uống mềm

Dây chuyền sản xuất bia

Dây chuyền sản xuất kem

FME - Poland

Dây chuyền sản xuất Chocolate

Dây chuyền sản xuất kẹo

Dây chuyền sản xuất khoai tây

Dây chuyền sản xuất nước Xốt