THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BILLET NHÔM TỪ 4 IN - 19 IN

Thông số kỹ thuật:

Xin vui lòng liên hệ

Giá cả: Xin vui lòng liên hệ

Mr Jone Nguyen – Mobile

0983282095

Email: jone.nguyennbh@gmail.com