THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HỆ THỐNG GỬI XE Ô TÔ TỰ ĐỘNG VÀ BÁN TỰ ĐỘNG TRONG TOÀ NHÀ VÀ NGOÀI TOÀ NHÀ