THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THANH CẦU CÁCH NHIẾT CHO CỬA SỔ - CỬA ĐI - VÁCH DỰNG NHÔM

Thông số kỹ thuật:

Xin vui lòng liên hệ

Giá cả: Xin vui lòng liên hệ

Mr Jone Nguyen – Mobile

0983282095

Email: jone.nguyennbh@gmail.com