THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA THANH SPACE BAR CHO KÍNH HỘP

Thông số kỹ thuật:

Xin vui lòng liên hệ

Giá cả: Xin vui lòng liên hệ

Mr Jone Nguyen – Mobile

0983282095

Email: jone.nguyennbh@gmail.com