THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ XE CHỈ MODEL Proxima B7DF